PERSONAL

PERSONAL


Amb l’altre empresa del grup, MITJANS AUXILIARS, podem cobrir les necessitats de personal per carregues i descarregues, organitzacions de magatzems, inventaris, etc...

Contacto